Báo cáo Thị trường : Ngành chăn nuôi bò thịt Đông Nam Á

Ấn bản số 98: Tháng 1 năm 2022. Điểm tin chính · Giá bò Úc tiếp tục tăng cao kỉ lục. · Các nhà nhập khẩu tại In-đô-nê-sia đang phải trải qua giai tồi tệ nhất của thị trường kể từ cuộc suy thoái tài chính châu Á năm 1997. Tại In-đô-nê-si-a: Giá bò trưởng thành ở mức $ 5,09 Đô la Úc / kg hơi (Rp10.200 = $ 1 Đô la Úc (AUD)) Giá bò trưởng thành đã tăng từ 49.000 Rp vào cuối tháng 12 lên 52.000 Rp / kg vào cuối tháng 1. Trong tháng 1, mức giá có phạm vi dao động từ 48,5 nghìn Rp ở Lampung đến 54 nghìn Rp ở Tây Java.…